החברה הראשונה והיחידה בישראל המאפשרת ניסיון אמיתי על כסא בלי ניילונים ובלי אותיות קטנות: החזרה עם שליח שלנו ובחינם.
4 שנות אחריות מורחבת | Sihoo Official Distributor
משלוח חינם מאילת עד החרמון לא יאוחר מ 5 ימי עסקים!

תקנון

אתר גט קומפי ("האתר") מופעל ע"י חברת גט קומפי איילים בע"מ ("החברה"), בכתובת אינטרנט getcomfy.co.il ומטרתו רכישת כסאות ארגונומיים וציוד משרדי ("המוצר").

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

המכירה תהיה תקפה רק לאחר שהמשתמש יקבל את אישור האתר כי ההזמנה אושרה על ידי הספק/ים ולאחר קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי. ספירת ימי האספקה תחל מיום אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. אם האישור מחברת כרטיסי האשראי לא יתקבל עד תום 1 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אז האתר רשאי לבטל את ההזמנה.

מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיו.

על מקבל הסחורה לבדוק את הפריט בעת קבלתו ולדווח לאתר על כל פגם או אי התאמה של הפריט שסופק לפריט שהוזמן.


החברה אחראית למוצר ששווק והובל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה בלבד למשך 48 חודשים (דגמי M59B / M76  ל 24 חודשים) ממועד אספקת הסחורה בבית הלקוח, ובצירוף חשבונית מס, המעידים על רכישתו מהחברה. החברה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בנוגע לבקשה להחלפת מוצר או לתיקונו בשל פגמים שהתגלו בתקופת האחריות. בהתאם לכך, לפי בחירתה, תדאג החברה לתיקונו של המוצר הפגום או תחליפו במוצר דומה.
אחריות על מוצרים שאינם כיסאות עד 24 חודשים בהתאם למפורט בכל דגם ודגם.

במקרים אלו תהיה החברה אחראית לעלויות התיקונים וחלקי החילוף. האחריות אינה חלה על מוצרים אשר אוחסנו באופן שגוי, כאשר נעשה שימוש בלתי הולם במוצרים, שימוש לרעה או בוצע בהם שינוי.

כמו כן, האחריות אינה תקפה שנעשה שימוש בשיטות ניקוי שאינן מתאימות או חומרי ניקוי לא מתאימים. האחריות אינה מכסה בלאי סביר עקב שימוש רגיל מוצר, חתכים או שריטות, או פגם אשר נגרם עקב פגיעה או כתוצאה של תאונה. האחריות אינה תקפה במידה שהמוצרים מוקמו מחוץ לבית או בסביבה לחה, או במידה שנעשה בהם שימוש שאינו ביתי (אלא אם כן צוין אחרת). אין אחריות על רשת הכסא (דהייה, כתמים, קרעים וכדומה)
האחריות אינה מכסה נזקים נסיבתיים או נזקי תאונות.

אצלנו אין אותיות קטנות! אנחנו עובדים עם החוק אבל כמו בני אדם! תנסו את הכסאות שלנו אצלכם בבית למשך 30 ימים מרגע האספקה.
אם לא נוח לכם פשוט תצרו איתנו קשר ושליח מטעמנו יגיע להחליף/להחזיר ללא חיוב נוסף - 100% החזר כספי! 

בעת רכישת מוצר מסוג כסא מהאתר המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצרים המהווים את העסקה, בתוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר.
כל ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה ישירה לשירות הלקוחות שלנו במספר הטלפון או בווצאפ – 054-8899300.

התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם.

אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר שבבעלות חברת גט קומפי איילים בע״מ

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

גט קומפי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, עומדת זכותה של גט קומפי לתבוע את ירידת הערך בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

נגישות בחברת גט קומפי

תחום הנגישות בישראל שם לו למטרה לסייע לאנשים עם מוגבלות לשפר את איכות החיים, לאפשר שילוב בחברה ולנהל חיים נוחים בדרך של כבוד, שיוויון ועצמאות. האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים, ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. אנו בגט קומפי שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר.
אתר האינטרנט עומד, ככל האפשר, בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

*גט קומפי הינה חנות אינטרנטית ללא סניפים פיזים - לכן שיטת ״איסוף עצמי״ של המוצרים שלנו מתבצעת מממרלו״ג לוגיסטי חיצוני של חברת ORIAN - המרלו״ג מונגש כחוק ובעלי כיסא גלגלים יכולים לגשת לאיזור האיסוף בצורה נוחה ופשוטה ולקבל את עזרת הצוות בהעמסה לרכב. 

 
כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר הוטמע תפריט הנגשה של accessiBe . לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Explorer 10+, Safari, Opera.

 
אפשרויות הנגישות בתפריט:
 • התאמה לניווט מקלדת - מתן אפשרות לניווט על ידי מקלדת
 • התאמה לקורא מסך - התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA, JAWS
 • הגדלת פונט האתר ל-5 גדלים שונים
 • חסימת הבהובים - עצירת אלמנטים נעים וחסימת המהובים
 • התאמת נגודיות - שינוי ניגודיות צבעים על הסיס רקע כהה
 • התאמת ניגודיות - שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר
 • התאמת אתר לעיוורי צבעים
 • שינוי הפונט לקריא יותר
 • הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן
 • הגדלת התצוגה לכ-200%
 • הדגשת קישורים באתר
 • הדגשת כותרות באתר
 • הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
 • הצהרת נגישות
 • שליחת משוב נגישות 

  פרטי קשר רכז הנגישות
  שם: אייל 
  דואר אלקטרוני: [email protected]
  טלפון: 054-8899-300
  תאריך עדכון: 01/01/2024

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות מספר טלפון 0548899300 או דרך עמוד ״צור קשר״