תקנון

 • אתר גט קומפי ("האתר") מופעל ע"י חברת גט קומפי איילים בע"מ ("החברה"), בכתובת אינטרנט getcomfy.co.il ומטרתו רכישת כסאות ארגונומיים וציוד משרדי ("המוצר").
 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 • המכירה תהיה תקפה רק לאחר שהמשתמש יקבל את אישור האתר כי ההזמנה אושרה על ידי הספק/ים ולאחר קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי. ספירת ימי האספקה תחל מיום אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. אם האישור מחברת כרטיסי האשראי לא יתקבל עד תום 1 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אז האתר רשאי לבטל את ההזמנה.
 • מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיו.
 • על מקבל הסחורה לבדוק את הפריט בעת קבלתו ולדווח לאתר על כל פגם או אי התאמה של הפריט שסופק לפריט שהוזמן.
 • החברה אחראית למוצר ששווק והובל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה בלבד למשך 36 חודשים ממועד אספקת הסחורה בבית הלקוח, ובצירוף חשבונית מס, המעידים על רכישתו מהחברה. החברה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בנוגע לבקשה להחלפת מוצר או לתיקונו בשל פגמים שהתגלו בתקופת האחריות. בהתאם לכך, לפי בחירתה, תדאג החברה לתיקונו של המוצר הפגום או תחליפו במוצר דומה.

  במקרים אלו תהיה החברה אחראית לעלויות התיקונים וחלקי החילוף. האחריות אינה חלה על מוצרים אשר אוחסנו באופן שגוי, כאשר נעשה שימוש בלתי הולם במוצרים, שימוש לרעה או בוצע בהם שינוי.

  כמו כן, האחריות אינה תקפה שנעשה שימוש בשיטות ניקוי שאינן מתאימות או חומרי ניקוי לא מתאימים. האחריות אינה מכסה בלאי סביר עקב שימוש רגיל מוצר, חתכים או שריטות, או פגם אשר נגרם עקב פגיעה או כתוצאה של תאונה. האחריות אינה תקפה במידה שהמוצרים מוקמו מחוץ לבית או בסביבה לחה, או במידה שנעשה בהם שימוש שאינו ביתי (אלא אם כן צוין אחרת). אין אחריות על רשת הכסא (דהייה, כתמים, קרעים וכדומה)

  האחריות אינה מכסה נזקים נסיבתיים או נזקי תאונות. לא תינתן אחריות בעת הובלה/ הרכבה עצמית על ידי הלקוח למעט נזקים שיוכח שנגרמו טרם ההובלה ולכן הלקוח יהיה רשאי לבדוק את המוצר במשרדי החברה לפני שנמסר לידיו.

 • בעת רכישת מוצר מהאתר שאינו כסא משרדי – בקשה להחזרה לפי החוק להגנת הצרכן, תשמ"א-1981 
 • בעת רכישת מוצר מסוג כסא מהאתר המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצרים המהווים את העסקה, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר. כל ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה ישירה לשירות הלקוחות שלנו במספר הטלפון או בווצאפ – 054-8899300.
 • יובהר כי במקרה של ביטול עסקה טרם מועד האספקה בבית הצרכן, הצרכן יזוכה ב100% ממחיר המוצר ולא ייגבו כל דמי ביטול.
 • יובהר כי במקרה של ביטול עסקה לרכישת כסא לאחר מועד האספקה בבית הצרכן, הצרכן יזוכה בעלות המוצר המלאה למעט 49 ₪ דמי המשלוח. במקרים אלו יגיע שליח מטעם החברה לאסוף את המוצר באריזתו המקורית בלבד! ויגיע בתוך 14 ימי עסקים מהרגע שעדכן הצרכן את חברתנו שברצונו לבטל את העסקה/ להחזיר את המוצר.
 • התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם (לרבות דואר).
 • אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 • גט קומפי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, עומדת זכותה של גט קומפי לתבוע את ירידת הערך בשל כך.
 • על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות מספר טלפון: 054-8899300 .